LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Petr Smetka

p. Špalkovi 1/2
Zda jste neuvažovali nad tím zda by se nedalo zeefektivnit územní a stavební řízení za pomoci nástrojů, které už dnes existují a mohli by osvětou a podporou vést snadno k efektivnějšímu postupu.
Například osvetou obci a měst k častějšímu využívání regulačních plánu.