LinkedIn Facebook

ceec

Menu

Jak je to s novelou správního řádu, která vstoupila v platnost letos v lednu (?) a umožnila urychlit správní řízení = stavební řízení souhlasem mlčky, tedy ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti..?