Konference

2021

14. 09. 2021
CEEC Research, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí vás zvou na ojedinělou konferenci ředitelů projektových a investorských společností roku 2021. Diskuse se ponese v duchu strategie vlády pro přípravu staveb v roce 2021 a 2022, připravenosti státního rozpočtu. Klíčových změnách nového stavebního zákona pro projektovou přípravu a dlouhodobé koncepci přípravy staveb ministerstva dopravy. Hovořit budeme rovněž i o digitalizaci a kvalitě provádění staveb. Prezentovány budou také výsledky Studie projektových společností H2/2021.
Více informací
 
30. 06. 2021
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA KLÍČOVÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE - SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ.
Více informací
 
27. 05. 2021
CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, SKSI a ZSPS VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA H1/2021 – STRATÉGIA VLÁDY K PODPORE V DOBE KRÍZY.
Více informací
 
06. 05. 2021
CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu Vás zvou ke sledování odborné on-line diskuse na téma aktuálního stavu provádění stavebního dozoru v praxi a role státu v oblasti dozorování staveb.
Více informací
 
27. 04. 2021
Největší setkání lídrů digitalizace v České republice. Diskuse vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví ČR. Ukázky již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků.
Více informací
 
08. 04. 2021
CEEC Research a Ministerstvo pro místní rozvoj Vás zvou ke sledování odborné online diskuse na téma aktuální situace na developerském trhu a nově připravované legislativě k podpoře developmentu a dostupného bydlení.
Více informací
 

2020

24. 11. 2020
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA MIMOŘÁDNÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÉ SE BUDE KONAT ŽIVĚ FORMOU ONLIVE STREAMU - SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2020/H2 – STRATEGIE VLÁDY K PODPOŘE V DOBĚ KRIZE A BUDOUCNOST ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ DO ROKU 2030. NA KONFERENCI BUDOU PREZENTOVÁNY VÝSLEDKY KVARTÁLNÍ ANALÝZY ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q4/2020. DISKUTOVAT SE BUDE O DOPADECH KORONAVIROVÉ KRIZE A KROCÍCH VLÁDY PRO PODPORU STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ.
Více informací
 
07. 09. 2020
CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí vás zvou na ojedinělou konferenci ředitelů projektových a investorských společností roku 2020. Diskuse se ponese v duchu nastalé situace okolo epidemie COVID-19. Diskutovat budeme o plánu na podporu projektových a investorských společností v souvislosti s koronavirem, digitalizaci projektové přípravy a českého stavebnictví, veřejných zakázkách a jejich plánovanou finanční podporu. Prezentovány budou také výsledky Studie projektových společností H2/2020. Diskuse bude věnována dopadům situace okolo COVID-19.
Více informací
 
23. 06. 2020
UNIKÁTNÍ SETKÁNÍ MINISTRŮ VLÁDY ČR S GENERÁLNÍMI ŘEDITELI STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY
Více informací
 

2019

10. 12. 2019
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA KLÍČOVÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV NEJVĚTŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH A EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ PRŮMYSLU A EXPORTU 2019/H2.
Více informací
 
22. 11. 2019
CEEC RESEARCH A SKUPINA SAINT GOBAIN VÁS ZVOU NA NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2019/H2.
Více informací
 
04. 11. 2019
CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, SKSI a ZSPS VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA
Více informací
 
30. 10. 2019
Více informací
 
22. 10. 2019
Více informací
 
10. 10. 2019
PREDSTAVENIE PILOTNÝCH PROJEKTOV SÚKROMNÉHO SEKTORA V OBLASTI DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY. SKÚSENOSTI A BEST PRACTICE PRIAMO Z PRAXE.
Více informací
 
02. 10. 2019
CEEC RESEARCH, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU A MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VÁS ZVOU NA JIŽ DEVÁTÝ ROČNÍK KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH A INVESTORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA DISKUSI O BUDOCNOSTI SEKTORU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY, DIGITALIZACI A BIM, NOVÝCH ZAKÁZKÁCH, KLÍČOVÝCH PŘIPRAVOVANÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH A NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2019.
Více informací
 
19. 09. 2019
CEEC RESEARCH, SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU VÁS ZVOU NA ODBORNÝ WORKSHOP SE ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU FINANCOVÁNÍ INOVACÍ, VÝZKUMU A VÝVOJE V PRAXI
Více informací
 
05. 09. 2019
PŘEDSTAVENÍ PILOTNÍCH PROJEKTŮ SOUKROMÉHO SEKTORU V OBLASTI DOPRAVY A INFRASTRUKTURY. ZKUŠENOSTI A BEST PRACTICE PŘÍMO Z PRAXE.
Více informací
 
27. 08. 2019
Prezentace postupů a zkušeností z přípravy i realizace pilotních projektů, dopady na stávající standardy a cesty pro nastavování pilotních projektů.
Více informací
 
22. 08. 2019
Prezentace postupů a zkušeností z přípravy i realizace pilotních projektů, dopady na stávající standardy a cesty pro nastavování pilotních projektů.
Více informací
 
30. 07. 2019
Prezentace postupů a zkušeností z přípravy i realizace pilotních projektů, dopady na stávající standardy a cesty pro nastavování pilotních projektů.
Více informací
 
21. 06. 2019
Praktické ukázky reálných BIM pilotních projektů dopravní infrastruktury; Diskuse nad získanými zkušenostmi s realizací pilotních projeků; Vývoj a aplikace společného datového standardu; Iniciativa InfraBIM
Více informací
 
13. 06. 2019
Zlepšení transferu poznatků z oblasti stavebních materiálů do učňovského a středoškolského vzdělávání s cílem zvýšení kvality stavebních řemesel a přípravy absolventů SPŠ
Více informací
 
12. 06. 2019
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, CEEC RESEARCH A SUDOP GROUP VÁS ZVOU NA NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A PŘEDSTAVITELŮ KRAJSKÝCH I MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 2019.
Více informací
 
07. 06. 2019
Prezentace postupů a zkušeností z přípravy i realizace pilotních projektů, dopady na stávající standardy a cesty pro nastavování pilotních projektů.
Více informací
 
04. 06. 2019
NEJVĚTŠÍ DISKUSE VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU, LÍDRŮ KLÍČOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH A EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ A ZÁSTUPCŮ PŘEDNÍCH SVAZŮ, KOMOR A ASOCIACÍ O SOUČASNÉM STAVU A DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ PRŮMYSLU A EXPORTU.
Více informací
 
30. 05. 2019
ENVIRONMENTÁLNÍ CERTIFIKACE LEED / BREEAM – ZÍSKÁVÁNÍ KREDITŮ DÍKY MATERIÁLŮM A MATERIÁLOVÝM SKLADBÁM KONSTRUKCÍ
Více informací
 
20. 05. 2019
CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, SKSI A ZSPS VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA
Více informací
 
13. 05. 2019
NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ VLÁDY S GENERÁLNÍMI ŘEDITELI STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY
Více informací
 
16. 04. 2019
PREDSTAVENIE PILOTNÝCH PROJEKTOV SÚKROMNÉHO SEKTORA V OBLASTI DOPRAVY A INFRAŠTRUKTÚRY. SKÚSENOSTI A BEST PRACTICE PRIAMO Z PRAXE.
Více informací
 
05. 04. 2019
Prezentace postupů a zkušeností z přípravy i realizace pilotních projektů, dopady na stávající standardy a cesty pro nastavování pilotních projektů.
Více informací
 
28. 03. 2019
PŘEDSTAVENÍ PILOTNÍCH PROJEKTŮ SOUKROMÉHO SEKTORU V OBLASTI DOPRAVY A INFRASTRUKTURY. ZKUŠENOSTI A BEST PRACTICE PŘÍMO Z PRAXE
Více informací
 
25. 03. 2019
Prezentace výhledu stavebnictví z pohledu ředitelů společností pro rok 2019
Více informací
 

2018

11. 12. 2018
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA KLÍČOVÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV NEJVĚTŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH A EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ PRŮMYSLU A EXPORTU 2018/H2
Více informací
 
03. 12. 2018
CEEC RESEARCH, SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU VÁS ZVOU NA ODBORNÝ WORKSHOP SE ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ
Více informací
 
03. 12. 2018
Více informací
 
30. 11. 2018
Diskuze lídrů o budoucnosti rezidenčního, kancelářského a průmyslového developmentu v Praze.
Více informací
 
26. 11. 2018
CEEC RESEARCH A SKUPINA SAINT GOBAIN VÁS ZVOU NA NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2018/H2.
Více informací
 
08. 11. 2018
Aneb jak realizovat výstavbu certifikovaných budov lépe, efektivněji a s vyšší certifikací?
Více informací
 
07. 11. 2018
PROBLEMATIKA ZADÁVÁNÍ BIM PILOTNÍCH PROJEKTŮ
Více informací
 
30. 10. 2018
ZKUŠENOSTI ZAHRANIČNÍCH EXPERTŮ - Zahraniční zkušenosti k návrhům technických předpisů a metodik pro zavedení metody BIM u dopravních staveb
Více informací
 
25. 10. 2018
CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ A SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA
Více informací
 
27. 09. 2018
Příklady úspěšných realizací BIM ve vybraných projektech u veřejných i soukromých investorů. Zkušenosti a best practice přímo z praxe.
Více informací
 
24. 09. 2018
CEEC RESEARCH A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU VÁS ZVOU NA ODBORNÝ WORKSHOP SE ZAMĚŘENÍM NA PROBLEMATIKU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU LIDSKÝCH KAPACIT
Více informací
 
11. 09. 2018
Více informací
 
04. 09. 2018
CEEC RESEARCH A GRAITEC VÁS ZVOU NA JIŽ OSMÝ ROČNÍK NEJVĚTŠÍ KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE (VÍCE NEŽ 500 ÚČASTNÍKŮ) A NA DISKUSI O AKTUÁLNÍ SITUACI V SEKTORU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY, NOVÝCH ZAKÁZKÁCH, KLÍČOVÝCH PŘIPRAVOVANÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH A NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2018.
Více informací
 
30. 08. 2018
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, CEEC RESEARCH A SKUPINA SUDOP GROUP VÁS ZVOU NA DISKUSI A PREZENTACI ÚSPĚŠNÝCH REALIZACÍ PROJEKTŮ V BIM A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S PŘEDNÍMI ODBORNÍKY Z CELÉ ČR
Více informací
 
28. 08. 2018
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, CEEC RESEARCH A ELANOR VÁS ZVOU NA NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A PŘEDSTAVITELŮ KRAJSKÝCH I MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRU VEŘEJNÉ SPRÁVY 2018.
Více informací
 
25. 06. 2018
CEEC RESEARCH A MPO VÁS ZVOU NA ODBORNOU DISKUSI PŘEDSTAVITELŮ STÁTU, ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ O DOPADECH VÝVOJE CEN STAVEBNÍCH PRACÍ/MATERIÁLŮ NA KVALITU A BEZPEČNOST STAVEB V ČESKÉ REPUBLICE.
Více informací
 
18. 06. 2018
Představení návrhů technických předpisů a metodik.
Více informací
 
11. 06. 2018
DISKUSE ŘEDITELŮ DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ BANK A ZÁSTUPCŮ MÉDIÍ K VÝSLEDKŮM NEJNOVĚJŠÍ STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2018 A K DALŠÍMU OČEKÁVANÉMU VÝVOJI V OBLASTI DEVELOPMENTU, LEGISLATIVY, ÚROKOVÝCH SAZEB A EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR.
Více informací
 
07. 06. 2018
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOST A CEEC RESEARCH VÁS POZÝVAJÚ NA DISKUSIU A PREZENTÁCIU ÚSPEŠNÝCH REALIZÁCIÍ PROJEKTOV V BIM A ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ S POPREDNÝMI ODBORNÍKMI Z CELÉ SR
Více informací
 
04. 06. 2018
CEEC RESEARCH A SKUPINA SAINT GOBAIN VÁS ZVOU NA NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2018.
Více informací
 
29. 05. 2018
CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ A SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA
Více informací
 
18. 05. 2018
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, CEEC RESEARCH A SKUPINA SUDOP GROUP VÁS ZVOU NA DISKUSI A PREZENTACI ÚSPĚŠNÝCH REALIZACÍ PROJEKTŮ V BIM A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S PŘEDNÍMI ODBORNÍKY Z CELÉ ČR
Více informací
 
15. 05. 2018
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA KLÍČOVÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV NEJVĚTŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH A EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU 2018
Více informací
 
26. 04. 2018
Více informací
 
03. 04. 2018
Od teorie k praxi.
Více informací
 
15. 03. 2018
Další kroky a implementace schváleného návrhu nové BIM legislativy vládou ČR předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu se zaměřením na infrastrukturní projekty.
Více informací
 

2017

14. 12. 2017
CEEC RESEARCH A SKUPINA SAINT GOBAIN VÁS ZVOU NA NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2017/H2.
Více informací
 
05. 12. 2017
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA KLÍČOVÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV NEJVĚTŠÍCH EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO EXPORTU 2017/H2
Více informací
 
08. 11. 2017
Prezentace schváleného návrhu nové BIM legislativy vládou ČR předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Více informací
 
23. 10. 2017
CEEC RESEARCH, POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ A SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV VÁS POZÝVAJÚ NA ĎALŠÍ ROČNÍK NAJVÄČŠIEHO STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA
Více informací
 
05. 10. 2017
CEEC RESEARCH VÁS ZVE NA ODBORNOU DISKUSI PŘEDSTAVITELŮ STÁTU, ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ O DOPADECH VÝVOJE CEN STAVEBNÍCH PRACÍ/MATERIÁLŮ NA KVALITU A BEZPEČNOST STAVEB V ČESKÉ REPUBLICE.
Více informací
 
19. 09. 2017
CEEC RESEARCH A GRAITEC VÁS ZVOU NA JIŽ SEDMÝ ROČNÍK NEJVĚTŠÍ KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE (VÍCE NEŽ 500 ÚČASTNÍKŮ) A NA DISKUSI O AKTUÁLNÍ SITUACI V SEKTORU PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY, NOVÝCH ZAKÁZKÁCH, KLÍČOVÝCH PŘIPRAVOVANÝCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH A NA PREZENTACI VÝSLEDKŮ STUDIE PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017.
Více informací
 
15. 06. 2017
CEEC RESEARCH A APLIS.CZ VÁS ZVOU NA KLÍČOVÉ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA NEJVĚTŠÍCH PRŮMYSLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A DOPRAVY 2017.
Více informací
 
12. 06. 2017
CEEC RESEARCH A SKUPINA SAINT GOBAIN VÁS ZVOU NA NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ/ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2017.
Více informací
 
29. 05. 2017
DISKUSE ŘEDITELŮ DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ, VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ BANK A ZÁSTUPCŮ MÉDIÍ K VÝSLEDKŮM NEJNOVĚJŠÍ STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Q2/2017 A K DALŠÍMU OČEKÁVANÉMU VÝVOJI V OBLASTI DEVELOPMENTU, LEGISLATIVY, ÚROKOVÝCH SAZEB A EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR.
Více informací
 
11. 05. 2017
CEEC RESEARCH A GRAITEC VÁS ZVOU NA DISKUSI VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU A ŘEDITELŮ STAVEBNÍCH, PROJEKTOVÝCH, DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE O PLÁNU PRO DIGITALIZACI ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ.
Více informací
 
09. 05. 2017
KLÍČOVÉ KROKY VLÁDY ČR PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉHO EXPORTU, INVESTICE A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH FIREM. NEJVĚTŠÍ DISKUSE VRCHOLNÝCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTU, LÍDRŮ KLÍČOVÝCH EXPORTNÍCH SPOLEČNOSTÍ A ZÁSTUPCŮ PŘEDNÍCH SVAZŮ, KOMOR A ASOCIACÍ O SOUČASNÉM STAVU A DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU.
Více informací
 
04. 05. 2017
DISKUSIA POPREDNÝCH PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU A GENERÁLNYCH RIADITEĽOV STAVEBNÝCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ O SÚČASNOM STAVE A ĎALŠOM VÝVOJI SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA AKO JEDNÉHO Z KĽÚČOVÝCH SEKTOROV SLOVENSKEJ EKONOMIKY.
Více informací
 
14. 03. 2017
Diskusia o súčasnom stave a budúcom vývoji slovenského poľnohospodárstva s poprednými predstaviteľmi vlády a riaditeľmi poľnohospodárskych společnosti.
Více informací
 

2016

15. 12. 2016
CEEC Research a SGCP Divize WEBER Vás zvou na největší setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů/členů představenstev stavebních, projektových a developerských společností v České republice - Setkání lídrů českého stavebnictví 2016/H2
Více informací
 
18. 10. 2016
CEEC Research a Czech Gulf Business Council Vás zvou na klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů/členů představenstva největších exportních společností v České republice - Setkání lídrů českého exportu 2016/H2.
Více informací
 
17. 10. 2016
DISKUSIA POPREDNÝCH PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU A GENERÁLNYCH RIADITEĽOV STAVEBNÝCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ O SÚČASNOM STAVE A ĎALŠOM VÝVOJI SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA AKO JEDNÉHO Z KĽÚČOVÝCH SEKTOROV SLOVENSKEJ EKONOMIKY.
Více informací
 
20. 09. 2016
CEEC Research a GRAITEC Vás zvou na pátý ročník největší konference ředitelů projektových společností v České republice a diskusi o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových zakázkách, klíčových připravovaných změnách a na prezentaci výsledků Studie projektových společností 2016.
Více informací
 
14. 06. 2016
PŘES 250 TOP LÍDRŮ POĽNOHOSPODÁRSTVADiskusia o súčasnom stave a budúcom vývoji slovenského poľnohospodárstva s poprednými predstaviteľmi vlády a riaditeľmi poľnohospodárskych spoločností.
Více informací
 
09. 06. 2016
CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva
Více informací
 
07. 06. 2016
PŘES 100 TOP LÍDRŮ DEVELOPMENTU Diskuse ředitelů největších developerských společností, vrcholných představitelů veřejné správy, bank a zástupců médií o dalším vývoji rezidenčního, kancelářského, průmyslového a retail developmentu, úrokových sazbách a ekonomickém vývoji ČR.
Více informací
 
17. 05. 2016
PŘES 600 TOP LÍDRŮ STAVEBNICTVÍ Největší diskuse klíčových lídrů českého stavebního sektoru. Jedinečná panelová diskuse členů vlády s více než 600 řediteli předních společností z celé České republiky, primátory a starosty 100 měst, nejvýznamnějšími privátní investory připravujícími zakázky pro stavební a projektové společnosti.
Více informací
 
28. 01. 2016
JIŽ PŘES 450 LÍDRŮ EXPORTUKlíčové kroky vlády ČR pro podporu a rozvoj českého exportu. Příležitosti pro širší využití tradičních exportních destinací a strategie pro akvizici nových trhů. Největší diskuse vrcholných představitelů státu, lídrů klíčových exportních společností a zástupců předních svazů, komor a asociací o současném stavu a dalším směřování českého exportu.
Více informací
 

2015

08. 12. 2015
CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva.
Více informací
 
01. 12. 2015
Výhled budoucího vývoje ekonomiky ČR, státního rozpočtu a investic do stavebnictví. Dopady zavedení EET na české stavebnictví. Klíčové směry v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a legislativních změn s hlavními dopady na sektor v roce 2016.
Více informací
 
27. 10. 2015
CEEC Research a O.M.C. Invest Vás pozývajú na odbornú diskusiu o súčasnom stave a budúcom vývoji slovenského poľnohospodárstva
Více informací
 
15. 09. 2015
CEEC Research a společnost RUUKKI Vás zvou na pátý ročník největší konference ředitelů projektových společností v České republice a diskusi o aktuální rychle se vyvíjející situaci v sektoru projektových prací, nových zakázkách a klíčových připravovaných legislativních změnách.
Více informací
 
16. 06. 2015
Diskuse ředitelů developerských společností, vrcholných představitelů bank a zástupců médií k výsledkům nejnovější Studie developerských společností Q2/2015 a k dalšímu očekávanému vývoji v oblasti developmentu, legislativy, úrokových sazeb a ekonomického vývoje ČR.
Více informací
 
19. 05. 2015
CEEC Research a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva.
Více informací
 
14. 05. 2015
CEEC Research a SGCP divize Weber Vás zvou na klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů/členů představenstva stavebních, projektových a developerských společností – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015.
Více informací
 

2014

09. 12. 2014
CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva
Více informací
 
25. 11. 2014
CEEC Research a KPMG Česká republika Vás zvou na klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů/členů představenstva stavebních, projektových a developerských společností – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2014/H2.
Více informací
 
16. 09. 2014
Již přes 400 lídrů sektoru potvrdilo účast! CEEC Research a SGCP, divize Weber Vás zvou na již čtvrtý ročník největší konference ředitelů projektových společností v České republice a diskusi o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových zakázkách, klíčových připravovaných změnách a na prezentaci výsledků Studie projektových společností 2014.
Více informací
 
29. 05. 2014
CEEC Research a KPMG Česká republika Vás zvou na klíčové setkání vrcholných představitelů státu a ředitelů/členů představenstva stavebních, projektových a developerských společností – SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2014.Již přes 450 lídrů stavebnictví registrováno!
Více informací
 
27. 03. 2014
CEEC Research, Incheba a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva
Více informací
 

2013

02. 12. 2013
CEEC Research, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva.
Více informací
 
03. 09. 2013
Společnosti CEEC Research a Benchcom Vás zvou na další ročník největší konference ředitelů ředitelů projekčních společností 2013, diskusi o současné situaci v sektoru a jeho dalších vyhlídkách.
Více informací
 
27. 08. 2013
CEEC Research a KPMG Česká republikazvou na setkání ředitelů 100 největších stavebních společností a k diskusi o strategické vizi pro dlouhodobý rozvoj českého stavebnictví v letech 2013–2020.
Více informací
 
09. 04. 2013
CEEC Research, Incheba a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva.
Více informací
 
26. 03. 2013
CEEC Research a KPMG Česká republika Vás zvou na pravidelné setkání představitelů vlády, developerů a ředitelů 150 nejvýznamnějších stavebních společností k diskusi o současném stavu zakázek financovaných jak z veřejných zdrojů, tak i od privátních investorů a jejich další výhled v letech 2013–2015.
Více informací
 

2012

29. 11. 2012
CEEC Research a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva, ktorého hlavnými témami sú výhľad nových zákaziek v sektore, zmeny v systéme verejného obstarávania a vplyv klesajúcich cien na kvalite stavebných prác.
Více informací
 
04. 09. 2012
Společnosti CEEC Research a Benchcom Vás zvou na další ročník největší konferenci ředitelů projekčních společností 2012 a diskusi o současné situaci v sektoru, jeho dalších vyhlídkách a na prezentaci výsledků
Více informací
 
23. 08. 2012
CEEC Research a KPMG Česká republika Vás zvou na pravidelné půlroční setkání ředitelů 100 největších stavebních společností a k diskusi o současném stavu a dalším očekávaném vývoji českého stavebnictví v letech 2012–2013.
Více informací
 
29. 05. 2012
CEEC Research a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Vás pozývajú na už tretí ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva, ktorého hlavnou témou je aktuálny stav stavebných zákaziek a otvorená diskusia nad ďalším smerovaním vývoja sektora z pohľadu novej vlády Slovenskej republiky a hlavných predstaviteľov slovenského stavebníctva v rokoch 2012 – 2013
Více informací
 
14. 02. 2012
CEEC Research a KPMG Česká republika Vás zvou na již tradiční diskusi o současném stavu a očekávaném vývoji českého stavebnictví v letech 2012–2013.
Více informací
 

2011

06. 09. 2011
CEEC Research a Benchcom Vás zvou na konferenci ředitelů projektových a inženýringových společností a diskusi o připravovaných zakázkách jak v pozemním, tak i inženýrském stavitelství (silniční, železniční i nové vodní projekty). Rovněž hodnocení aktuální situace v sektoru (výsledky interview se 100 řediteli společností), jeho dalších vyhlídkách a možnostech řešení hlavních problémů společností.
Více informací
 
30. 08. 2011
CEEC Research a KPMG Česká republika Vás zvou na diskusi o výhledu v oblasti nových stavebních zakázek, nejnovějších trendech v českém stavebnictví a na prezentaci výsledků Kvartální analýzy českého stavebnictví 07/2011.
Více informací
 
31. 05. 2011
Diskusia kľúčových osobností slovenského stavebníctva (vedúcich predstaviteľov štátu, popredných predstaviteľov najväčších stavebných spoločnosti, developerov, bánk, dodávateľov stavebných spoločností a médií) o súčasnom stave a očakávanom vývoji slovenského stavebníctva v rokoch 2011 a 2012.
Více informací
 
17. 05. 2011
CEEC Research a KPMG Česká republika Vás zvou na diskusi o (ne)transparentnosti a míře korupce v českém stavebnictví a potažmo i o situaci v širší ekonomice. Seznámíme Vás také s výsledky nejnovější Kvalitativní studie českého stavebnictví 2011, která přináší aktuální pohled na tuto problematiku a zkušenosti 100 ředitelů největších, středních i malých stavebních společností.
Více informací
 
18. 01. 2011
Diskuse předních zástupců státu, klíčových představitelů největších stavebních společností a médií o současném stavu a očekávaném vývoji českého stavebnictví v letech 2011 a 2012.
Více informací
 

2010

30. 11. 2010
Diskusia popredných predstaviteľov najväčších stavebných spoločností a médií o súčasnom stave a očakávanom vývoji slovenského stavebníctva
Více informací
 
11. 11. 2010
Setkání generálních ředitelů a členů představenstva velkých, středních i malých stavebních společností. Klíčovým tématem jsou stavební zakázky, jejich současný stav a další očekávaný vývoj v této oblasti.
Více informací
 
29. 07. 2010
VIP setkání generálních ředitelů a členů představenstva největších stavebních společností v ČR za účasti ministra průmyslu a obchodu pana Martina Kocourka.
Více informací
 
17. 06. 2010
VIP setkání generálních ředitelů a členů představenstva největších stavebních společností na Slovensku.
Více informací
 


Nejbližší konference

Praha, 14. 09. 2021
Konference ředitelů projektových společností 2021
CEEC Research, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí vás zvou na ojedinělou konferenci ředitelů projektových a investorských společností roku 2021. Diskuse se ponese v duchu strategie vlády pro přípravu staveb v roce 2021 a 2022, připravenosti státního rozpočtu. Klíčových změnách nového stavebního zákona pro projektovou přípravu a dlouhodobé koncepci přípravy staveb ministerstva dopravy. Hovořit budeme rovněž i o digitalizaci a kvalitě provádění staveb. Prezentovány budou také výsledky Studie projektových společností H2/2021.

Příští studie

Studie projektových společností H2/2021

Bezplatně stáhnout