Konference

Konference ředitelů projektových a investorských společností 2020

Praha, 07. 09. 2020

Popis konference

CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí vás zvou na ojedinělou konferenci ředitelů projektových a investorských společností roku 2020. Diskuse se ponese v duchu nastalé situace okolo epidemie COVID-19. Diskutovat budeme o plánu na podporu projektových a investorských společností v souvislosti s koronavirem, digitalizaci projektové přípravy a českého stavebnictví, veřejných zakázkách a jejich plánovanou finanční podporu. Prezentovány budou také výsledky Studie projektových společností H2/2020. Diskuse bude věnována dopadům situace okolo COVID-19.

Datum:

07. 09. 2020 od 8:30

Místo konání:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Pařížská 4, Praha 1

Panel pozvaných odborníků:

 • PANEL I.
 • Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Karel HAVLÍČEK, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
 • Věra PALKOVSKÁ, primátorka města Třinec
 • Pavel KŘEČEK, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Milan SVOBODA, místopředseda České komory architektů
 • Miroslav KOHOUT, Country Manager, GRAITEC s.r.o.
 • Pavel HAVLÍČEK, generální ředitel, SUDOP GROUP a.s.
 • Zdeněk JEŘÁBEK, ředitel, INFRAM a.s.
 • Marek SVOBODA, předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

 • PANEL II.
 • Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj ČR
 • Karel HAVLÍČEK, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR
 • Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí ČR
 • René NEDĚLA, náměstek ministra průmyslu a obchodu, sekce energetiky
 • Luděk SOSNA, ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR
 • Jiří BĚHOUNEK, 1. místopředseda Rady Asociace krajů České republiky, hejtman Kraje Vysočina
 • Radek MÁTL, generální ředitel, ŘSD ČR
 • Jiří SVOBODA, generální ředitel, Správa železnic

Program:

08:30 – 09:30Registrace účastníků
09:30 – 09:35Zahájení Konference ředitelů projektových a investorských společností 2020
09:35 – 09:40Prezentace aktuální situace na trhu projektových prací a výhled dalšího vývoje sektoru (Studie projektových společností 2020)
09:40 – 11:00PLÁN NA PODPORU PROJEKTOVÝCH A INVESTORSKÝCH SPOLEČNOSTÍ v souvislosti s dopady epidemie COVID-19, digitalizace projektové přípravy
• Podpora urychlení a zkvalitnění přípravy staveb - cíle a aspekty nového stavebního zákona a zásady digitalizace povolovacích procesů
• Digitalizace stavebnictví z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu
• Pohled ČKA na současnou situaci a výhled v oblasti zjednodušení projektové přípravy staveb a její digitalizace
• Společná diskuse předních představitelů veřejných a privátních investorů, projektových a stavebních společností nad klíčovými kroky digitalizace
11:00 – 11:30Coffee Break
11:30 – 12:30PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A NOVÁ VÝSTAVBA V OBLASTI DOPRAVNÍCH A POZEMNÍCH STAVEB
• Plán dostavby jaderné elektrárny Temelín
• Výhled státního rozpočtu s rekordním schodkem, financování veřejných zakázek
• Strategie a programy Ministerstva pro místní rozvoj na podporu výstavby
• Strategie a koncepce Ministerstva dopravy pro přípravu výstavby silniční a železniční dopravní infrastruktury (plánované projekty v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu)
• Role stavebních dozorů a možnosti pro lepší koordinaci mezi investorem, projektantem a stavební firmou
12:30 – 14:30Neformální networkingový oběd formou rautu


Registrace na:
Email (CZ):
Tel.: +420 774 299 796


Generální partner

Graitec

Zlatí partneři

SUDOP GROUP Infram a.s. Pragoprojekt

Stříbrný partner

Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

Výhradní partner v pojištění

ceska-pojistovna

Bronzoví partneři

Reckli IBR Consulting, s.r.o.

Odborný garant

ČKAIT

Hlavní mediální partner

Stavební server.com

Mediální partneři

bagry Istav tzb-info STAVITEL Sky paper Časopis stavebnictví

Nejbližší konference

Praha, 07. 09. 2020
Konference ředitelů projektových a investorských společností 2020
CEEC Research, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí vás zvou na ojedinělou konferenci ředitelů projektových a investorských společností roku 2020. Diskuse se ponese v duchu nastalé situace okolo epidemie COVID-19. Diskutovat budeme o plánu na podporu projektových a investorských společností v souvislosti s koronavirem, digitalizaci projektové přípravy a českého stavebnictví, veřejných zakázkách a jejich plánovanou finanční podporu. Prezentovány budou také výsledky Studie projektových společností H2/2020. Diskuse bude věnována dopadům situace okolo COVID-19.

Příští studie

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2020

Bezplatně stáhnout