TOP Stavební firma

Vyhlašovatel

CEEC Research s.r.o.

Poslání a cíle soutěže

Cílem soutěže je ocenit nejlepší stavební společnosti za realizaci kvalitních staveb, a propagovat tak rozvoj a další směřování českého stavebnictví. Smyslem je také seznámit jak odbornou, tak i laickou veřejnost s činností stavebních firem realizujících dílo nejkvalitněji a ukázat pozitivní příklady takovýchto staveb. Do soutěže se nelze přihlašovat samostatně, nominováno je automaticky 25 největších dodavatelů stavebních prací pro veřejný sektor v daném roce (podle počtu realizovaných veřejných zakázek).

Hodnotící porota

Porota se skládá z představitelů veřejných investorů – zadavatelů, kteří zakázky stavebním společnostem zadávají. Hodnotí kvalitu a spokojenost s prací stavebních firem. Porota se skládá z více než 300 zástupců veřejných investorů.

Pravidla pro hodnocení

Stavební společnosti a spokojenost veřejných investorů s jejich realizacemi jsou hodnoceny podle dodržování následujících tří principů, stavba je:
  • realizována v kvalitě stanovené investorem
  • v dohodnutém časovém horizontu
  • v dohodnuté ceně

Systém vyhodnocení a zpracování výsledků

  1. Analytická společnost CEEC Research vybere z Věstníku veřejných zakázek 25 největších dodavatelů stavebních prací pro veřejný sektor (podle počtu realizovaných zakázek) a připraví rovněž databázi veřejných zadavatelů, kteří zakázky v daném roce stavebním společnostem zadali.
  2. Hlasování je realizováno telefonicky; kvorum hlasujících, které zajišťuje objektivní posouzení kvality stavebních prací, se skládá z více než 300 zástupců veřejných zadavatelů.
  3. Každý hlasující ohodnotí vybrané stavební firmy, které pro jeho instituci stavební práce realizovaly. Hodnotící škála je od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).
  4. Vyhodnocení se uskuteční na základě analýzy vstupů získaných od stanoveného kvora (více než 300 představitelů veřejných zadavatelů).
  5. Oceněny jsou tři stavební společnosti, které v hlasování dosáhnou nejlepších výsledků (zlaté, stříbrné a bronzové umístění).

Organizační a technické zajištění

Soutěž organizačně a technicky zajišťuje společnost CEEC Research. Kontaktní údaje pro jakékoliv dotazy jsou uvedeny níže.