LinkedIn Facebook

ceec

Menu
Právě vydáno: Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2021
Bezplatně stáhnout
JAKÉ VÝHODY MŮŽE PŘINÉST SPOLUPRÁCE S NÁMI?
Více informací
Výstavba s ekologickými prvky se dle dotázaných developerů prodraží v průměru až o 14 %.
Podle očekávání ředitelů stavebních společností letos české stavebnictví zaznamená růst až o 2,2 %.
Více než dvě pětiny dotázaných aktuálně přeceňuje své probíhající a připravované projekty výstavby v souvislosti s rostoucí cenou stavebních materiálů (43 %).
Podle necelé čtvrtiny dotázaných stavebních společností ovlivní volby do poslanecké sněmovny 2021 české stavebnictví (23 %), podle více jak poloviny však bude tento vliv pouze částečný (54 %).
Tržby podle stavebních společností letos poklesnou v průměru o 1,3 %.
Ceny nemovitostí by dle očekávání developerů měly vzrůst v průměru o 9 %.
Podle 48 % dotázaných projektových společností nechápou zadavatelé na Slovensku správnou úlohu a význam technického dozoru .
Podle dotázaných stavebních společností by stavebnictví nejvíce pomohlo, kdyby nová vláda pokračovala v rozpracovaných projektech (68 %).
Očekávání poklesu ceny stavebních materiálů nemělo vliv na realizaci staveb 87 % developerských společností.
V roce 2022 očekávají stavební firmy růst stavebního trhu o 1,0 %.
Celková předpokládaná hodnota oznámení o stavební zakázce v lednu až září 2021 činila 88,4 mld. Kč a byl zaznamenán její meziroční pokles o 29,0 %.
Necelá polovina dotázaných projektových společnosti je názoru, že projektová dokumentace není zbytečně podrobná (47 %).
Téměř devět z deseti oslovených developerů pociťuje zdražování stavebních materiálů (87 %) a zbylých 13 % pociťuje zdražování částečně.
V letošním roce projektové společnosti očekávají růst svých tržeb až o 2,7 %.
Ekologická řešení v bydlení nabízí v průměru 59 % oslovených developerských společnost.
Rostoucí poptávku po zelených alternativách bydlení vnímá 25 % oslovených developerů, a to pouze částečně.
Téměř devět z deseti oslovených developerů plánuje výstavbu „zelených“ projektů i do budoucna (89 %).
V posledním programovém období v letech 2014–2020 tvořily projekty spolufinancované z fondů ESI v průměru 17 % celkových zakázek stavebních společností.
V letošním roce očekávají projektové společnosti růst trhu projektových prací o 3,0 %.
Podle dvou třetin dotázaných stavebních společností by veřejná správa mohla ušetřit na nákladech na rekonstrukci staveb, pokud by tyto zakázky zadávala včas (64 %).
Pro první pololetí roku 2022 developeři predikují růst poptávky po nemovitostech o 3,5 % v rámci ČR a o 2,9 % v Praze.
V letošním roce stavební společnosti odhadují růst svých tržeb až o 2,2 %.

NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTOVAT UNIKÁTNÍ INFORMACE O TRHU. NAŠÍ MISÍ JE POMOCI VYTVOŘIT FIRMÁM KONKURENČNÍ VÝHODU. NAŠE POSLÁNÍ JE VYTVOŘIT PROSTOR, VE KTERÉM MOHOU LIDÉ URČOVAT DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ SVÉHO OBORU. DĚLÁME TO S LÁSKOU, PROTOŽE NÁS TO BAVÍ, A PROTOŽE NÁM ZÁLEŽÍ NA ROZVOJI ČESKÝCH FIREM A NAŠÍ ZEMĚ.

Jsme poskytovatel unikátních informací ve vybraných odvětvích ekonomiky

Začali jsme vnímat stále rostoucí poptávku firem po informacích. Informace dostupné na trhu většinou vychází z různých dat, která jsou vyhodnocována zpětně. My jsme ale přesvědčeni o tom, že trh tvoří především lidé a že s jejich pomocí lze mnoho předvídat a podívat se také do budoucna. Tato myšlenka nás v roce 2005 vedla k založení společnosti CEEC Research s.r.o. Postupně jsme navázali úzkou spolupráci s lídry a tvůrci stavebního trhu, tedy s nejvýznamnějšími stavebními společnostmi v zemi, s jejichž pomocí jsme začali zpracovávat Kvartální analýzy českého stavebnictví. V roce 2010 jsme své činnosti rozšířili na sektor projektových prací, v roce 2012 do oblasti veřejných zakázek a následně jsme v roce 2015 začali pracovat na developerském trhu. V současné chvíli se zaměřujeme na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy, se specializací na zhodnocení aktuální situace na trhu a předpovědí jeho možného budoucího vývoje, přičemž tyto předpovědi jsou založeny především na informacích poskytnutých tvůrci trhu, se kterými pravidelně spolupracujeme.

#

Zajišťujeme, aby firmy disponovaly potřebnými informacemi

Jsme přesvědčeni o tom, že kdo disponuje kvalitními informacemi, disponuje také konkurenční výhodou. My firmám dodáváme informace, jaké potřebují, a to formou bezplatných analýz, ale také formou analýz na míru. V rámci bezplatných analýz poskytujeme obecné a aktuální informace ze stavebního sektoru. V rámci analýz na míru jsme schopni dodat výstupy z průzkumů trhu a jeho mapování, ale také jsem schopni vytvořit komplexní a složitější analýzy týkající se situace na trhu, prognózy jeho vývoje, pojmenování hlavních trendů trhu apod. Věříme, že nic není nemožné.

#

Tvoříme prostor, kde se potkávají ti, kteří určují směr svého odvětví.

Vedle své analytické činnosti také organizujeme pravidelná Setkání lídrů stavebních společností v Česku a na Slovensku a také Konferenci ředitelů projekčních společností – klíčové události obou sektorů, na kterých diskutují ředitelé společností s představiteli vlád jednotlivých zemí o dalším směřování svého oboru. Organizujeme ale také menší setkání, workshopy a pracovní skupiny, kde tvoříme prostor pro komunikaci mezi veřejnou správou a soukromým sektorem za účelem jejich společné spolupráce v otázkách dalšího směřování vybraného odvětví ekonomiky.

#

Vyhlašujeme ocenění pro nejkvalitnější stavební společnosti na trhu TOP stavební firma

Realizujeme prestižní soutěž TOP Stavební firma (ocenění pro nejkvalitnější stavební společnost). Stavební firmy jsou hodnoceny zadavateli veřejných zakázek v mnoha ohledech týkajících se realizace stavební zakázky (rychlost výstavby, komunikace, výsledná kvalita díla, apod.). Společnost s nejlepším hodnocením získává cenu.

#